AKABENEHO TEST

Jde o diagnostický postup v rámci techniky Sujok.

Tento test je postaven na principu nauky o akupunkturních bodech a energetických drahách -BYOL meridiánech prstů na rukou a nohách. Proces testování spočívá v nahřívání jednotlivých aktivních bodů na meridiánech dokud nebude u testovaného vyvolána „úhybná“ reakce.  Požehování jednotlivých bodů se provádí střídavě na levé a pravé straně a časy se zaznamenávají. Po proměření všech pozic  (celkem 24) se stanoví jednotlivé ukazatele energetické kondice a vyrovnanosti organismu.

Procedura končí harmonizací dominantního meridiánu – pozice s největší disbalancí mezi levou a pravou stranou těla. Tento zásah se zpravidla velmi záhy pozitivně projeví i na ostatních pozicích, tj. v konečném důsledku na energetické kondici celého organismu.

Celý proces Akabeneho testu včetně následné harmonizace  trvá přibližně 45 minut.