O mé osobě

Mgr. Jiří Barouš 13.08.1964 - 20.6.2021 Od mládí mě srdce vedlo (kromě toulek přírodou) k sebepoznání. Zpočátku, jako u většiny lidí, bez rozlišování směrů a metod. Byla to zejména astrologie, jóga, později buddhizmus a šamanizmus. Velmi významné pro mě bylo setkání s manželi Tomášovými a jejich dílem, stejně jako s lamou Olem. Jejich pomoc byla rozhodující při hledání mé pravé podstaty. Podobně bylo pro mě důležité setkání s knihami Stanislava Grofa. Ty mi ukázaly nutnost vyčistit své podvědomí a přenastavit jej "na lepší fungování". Toho bylo dosaženo zejména využitím kineziologické metody "one brain". Snažím se lidem pomáhat od roku 1989. Více jak 15 let jsem vedl skupinu jógy, poté jsem se zaměřil na uvolňování bloků z podvědomí a kurzy osobního rozvoje.