SU-JOK


Technika Su-jok je starou alternativní metodou terapie. Její podstata a princip vychází z nauk tradiční čínské medicíny, především akupunktury, akupresury a reflexologie. Objevitelem techniky Su-jok je jihokorejský vědec prof. Park Jae Woo. Velkým přínosem je skutečnost, že technika Su-jok je propracovaným systémem, který není pouze léčebnou metodou. Svým rozsahem zasahuje i k nejzazším zákonům života a současně tvoří funkční spojení mezi klasickou západní vědou a znalostmi i filosofií starých kultur Východu. 

Základní princip spočívá v nauce o tzv. aktivních bodech. Dle objevů prof. Park Jae Woo, lze na rukou i nohou najít body s přímou účinností na konkr. orgány, tělesné funkce či části těla (viz.obr.)

schema

Znalost aktivních bodů a způsobů k jejich ošetření je základem metody Su-jok, která v praxi vede až k překvapivě rychlému účinku a efektivní pomoci.